Centar za istraživanje i inovacije

16.05.2017


Univerzitet Crne Gore/Pomorski fakultet Kotor je zajedno sa Univerzitetom NTNU Alesund/Fakultetom za pomorske tehnologije i operacije partner na projektu pod nazivom Montenegro Sustainable Maritime Competence Development Initiative (Inicijativa za održivi razvoj kompetencija u pomorstvu u Crnoj Gori), koji se finansira od strane Vlade Kraljevine Norveške tj. njihovog Ministarstva vanjskih poslova. Projekat je u okviru HERD (Higher education, research and development) programa za pomorstvo namijenjen za Zapadni Balkan. Cilj zajedničkog projekta, vrijednog oko 1.400.000 eura, jeste unaprjeđenje kompetentnosti ljudskih resursa u pomorstvu Crne Gore kroz transfer znanja i iskustava od strane norveških eksperata.

Formiranje centra za istraživanja i inovacije, je jedan od prioriteta predviđenih ovim projektom. Kao cilj ove ideje jeste povezivanje pomorske privrede i pomorskog obrazovanja u cilju stvaranja novih proizvoda. Ideja za ovakav centar je ponikla od Norveških pomorskih klastera. Upravo jedan od najvećih pomorskih klastera u Norveškoj je u Alesundu, gdje se u radijusu od nekih 100 km udružili 10-tak brodogradilišta, 15 kompanija koje proizvode rezervne djelove za brodarsku industriju, 5 kompanija koje proizvode offshore platforme, najveća norveška državna naftna kompanija Statoil, Univerzitet NTNU Alesund i dr., a sve u cilju stvaranja novih proizvoda.

U okviru Centra za istraživanja i inovacije na Pomorskom fakultetu Kotor će se realizovati primijenjena i fundamentalna istraživanja iz oblasti nautike, pomorskog transporta, brodomašinstva, pomorske elektrotehnike, off-shore tehnologija i energije, organizovanje naučnih i stručnih skupova, praćenje primjene rezultata istraživanja u praksi i izradu naučnih studija i analiza.

U okviru Centra trenutno postoje laboratorije za energetsku efikasnost u pomorstvu, za off-shore tehnologije, za brodske motore, goriva i maziva, zaštitu morske sredine od uticaja brodova, zračenje i brodsku elektrotehniku. Pored laboratorijske opreme za potrebe istraživanja se koriste i najsavremeniji simulatori OSC Off-shore, Rolls Royce Dynamic positioning, Transas GMDSS, Transas i Unitest brodomašinski i navigacijski simulatori, te motorna, kotlovska i visokonaponska radionica.

Osnovni ciljevi Centra za istraživanja i inovacije su:

 • Sprovođenje fudamentalnih i primijenjenih multidisciplinarnih tehničko-tehnoloških istraživanja;
 • Promovisanje istraživačkih i inovacionih resursa na Fakultetu;
 • Promovisanje saradnje sa privredom;
 • Obezbjeđivanje podrške u razvoju poslovnih inkubatora u okviru Pomorskog fakulteta Kotor, i dr.

 

Centar za za istraživanja i inovacije treba da vrši sljedeće djelatnosti:

 • Prikupljanje podataka u vezi sa istraživačkim i inovacionim potencijalom Fakulteta;
 • Sprovođenje fudamentalnih i primijenjenih multidisciplinarnih tehničko-tehnoloških istraživanja;
 • Razvoj partnerstva sa preduzećima i povezivanje istraživača i studenata sa poslovnim partnerima;
 • Pružanje podrške i učvršćivanje veza sa poslovnim inkubatorima i naučno-tehnološkim parkovima.
 • Zajedničko učešće na tržištu sa ostalim jedinicama koje se bave transferom znanja i tehnologija;
 • Obezbjeđivanje pristupa resursima, opremi, obukama, rezultatima istraživanja, patentima i licencama koje se nude poslovnom okruženju;
 • Organizovanje naučnih konferencija, seminara i dr.

 

Rad Centra za istraživanja i inovacije se odvija u prostorijama Pomorskog fakulteta Kotor, na adresi Dobrota 36, Kotor. Pored postojeće laboratorijske opreme, simulatora i radionica, na raspolaganju je i računarska oprema koja već postoji u okviru Fakulteta.

U rad Centra za istraživanja i inovacije su biti uključeni i profesori i saradnici Fakulteta koji se bave istraživanjem iz navedenih oblasti, profesori sa NTNU Alesund kao i svi stručnjaci iz prakse koji se bave istraživanjem iz navedenih oblasti. Rukovodilac Centra je prof. dr Danilo Nikolić, koordinator navedenog projekta. Pored rukovodioca koji je zaposlen na Fakultetu, u okviru Centra je predviđeno je posebno radno mjesto - tehnički saradnik.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.