Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće onlajn predavanje kapetana Igora Petrovića i upravitelja Denisa Vukašinovića
Gostujuće online predavanje iz predmeta "Brodski mašinski kompleks" održano je 18. marta 2021. godine. Gosti na ovom predavanju su bili iskusni pomorci Denis Vukašinović, upravitelj mašine i Igor Petrović, kapetan - bivši studenti Pomorskog fakulteta Kotor i članovi Bokeljske mornarice Kotor.

U uvodnom dijelu predavanja studentima je prikazana prezentacija o Bokeljskoj mornarici te pušten film koji je namijenjen kandidaturi Bokeljske mornarice Kotor za upis na Listu svjetske nematerijalne kulturne baštine UNESCO. Nepomenuto je da je mornarica i najstarija postojeća pomorska institucija na svjetu.

Image

Nakon uvodnog dijela, studentima su se obratili kolege Petrović i Vukašinović.

Kako je tema bila "Koordinisani postupci i radnje koje su neophodne da se obave na brodu prije isplovljenja-upljovljenja broda" neophodno je bilo studentima objasniti važnost obostrane pripreme koje se obavljaju na mostu i u brodskom mašinskom kompleksu. Takođe, studentima je objašnjeno što ih sutra čeka na brodu i date su im smjernice na koje detalje treba da obrate pažnju kako bi osigurali sigurnu plovidbu.

Na kraju predavanja kapetan Petrović i upravitelj Vukašinović su odgovrali na interesantna pitanja studenata. Odgovarajući na pitanja, predavanje se odužilo na 2h, a prisustvovalo je preko 70 studenata, koji su okarakterisali ovakav vid predavanja kao ono što će im mnogo koristiti u svom stručnom obrazovanju.

Organizator predavanja je bio saradnik u nastavi, mr. Miroslav Vukičević.

Broj posjeta : 289