Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće predavanje mag. Ladislava Stazića sa Pomorskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu
Gostujuće online predavanje saradnika Ladislava Stazića, mag. ing. sa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održano je 18. marta 2021. godine za studente prve godine master studija studijskog programa Pomorske nauke, u okviru predmeta „Savremene koncepcije održavanja", predmetnog nastavnika prof. dr Špira Ivoševića.

Kolega Stazić, sa više od dvije decenije iskustva, prvo kao upravitelj mašine, specijalista za kompjeturizovani planirani sistem održavanja brodova i poslednjih godina kao saradnik na Pomorskom fakultetu u Splitu održao je interesantno i nadasve stručno predavanje studentima master studija studijskog programa Pomorske nauke. Studenti su bili u prilici da čuju konkretne primjere i probleme sa kojima se pomorci susreću prilikom planiranja i održavanja brodskih sistema. Predavanje je bilo naročitno interesantno studentima koji iza sebe imaju plovidbenog iskustva, o čemu svjedoči veliki broj pitanja upućenih gospodinu Staziću. Samo predavanje je bilo posvećeno primjeni AMOS sistema (eng. Asset Managment Operating System), o njegovoj primjeni u pomorstvu odnosno na brodovima. Kako ga koristiti, kako održavati sisteme na brodu pomoću AMOS-a, narudžba dijelova, prihvatanje djelova, unošenje inventara, trenutnog stanja, praćenje i bilježenje kvarova i radnih sati, samo su dio širokog spektra primjenjenosti AMOS sistema o kojima je profesor Stazić govorio.  

Ovom prilikom se zahvaljujemo kolegi Staziću na jako korisnom predavanju i saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor.

Broj posjeta : 83