Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće online predavanje predstavnika Jugopetrol A.D. “Garancija EKO – od rafinerije do automobila”
Dopremanje goriva od Hellenic Petroleum rafinerije u Grčkoj do Petrolejske Instalacije u Baru, distribucija goriva od pomenute instalacije do potrošača, infrastrukturni resursi (benzinske stanice, jahting i avio servisi), značaj programa kontrole kvaliteta i kvantiteta goriva “Garancija EKO”, prezentacija metoda ispitivanja tačke paljenja, sadržaja vode u Eurodizel gorivu, temperature i gustine tečnih goriva, samo su neke od interesantnih tema održanog predavanja od strane predstavnika Jugopetrol A.D.: Sare Ivanović Božović (Marketing menadžer), Vanje Abramović (Referent marketinga) i Damjana Zekovića (Samostalni referent logistike), kao i nezavisnog eksperta za ispitivanje kvaliteta i kvantiteta goriva gdin. Martina Pekića.

Nadamo se da će ovo biti tek prva u nizu prezentacija na datu temu, na zadovoljstvo svih učesnika, posebno studenata Pomorskog fakulteta Kotor i Mašinskog fakulteta u Podgorici.

Povezane vijesti:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/109263-gostujuce-predavanje-na-temu-garancija-eko-od-rafinerije-do-automobila 

Broj posjeta : 169