Pomorski fakultet Kotor

Iskustvo trećeg oficira palube na LPG brodu
Image

Znanje koje je Đorđe Lakonić stekao tokom studija na Pomorskom fakultetu Kotor i tokom obuka neophodnih za sticanje oficirskog zvanja u trening centru Fakulteta mu je omogućilo znatno brže i lakše savladavanje dužnosti trećeg oficira na brodu „Zoe Schulte” i pružilo značajan osnov za njegovu dalju nadogradnju kroz iskustvo stečeno na brodu. 

"Postoji mogućnost da prvi brod kao i život na njemu neće biti u potpunosti  u skladu sa očekivanjima, ali odgovornim radom i upornošću otvoriće se veliki broj željenih mogućnosti", poručuje Lakonić.

Budućim kolegama savjetuje da pokušaju da usvoje što više znanja sa Fakulteta i da detaljno istraže različite vrste brodova kako bi prije završetka studija imali jasnije određen cilj ka nastavku karijere. 

Đorđe Lakonić je osnovnu i srednju školu završio u Herceg Novom, a na  Pomorskom fakultetu Kotor je 2017. godine završio osnovne primijenjene studije Nautike sa prosječnom ocjenom 10.00. Tokom studijske 2016/2017. proglašen je za najboljeg studenta Pomorskog fakulteta Kotor.

Kao najbolji student generacije Đorđe je želio da se i dalje usavršava, pa je nakon završetka primijenjenih studija i odrađene kadeture upisao akademski studijski program Nautika i pomorski saobraćaj koji je počeo sa radom 2017/18. godine.

Kao student je imao priliku da na Fakultetu prisustvuje prezentaciji Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) kompanije, gdje mu je nakon konkursianja i intervjua omogućen ukrcaj na brod za prevoz tečnog naftnog gasa Johann Schulte. Tu je odradio i svoj prvi ugovor kao kadet palube, u trajanju od šest mjeseci. Kroz idući kadetski ugovor, na brodu za prevoz nafte/hemikalija stekao je osnovna znanja i mogućnost za nastavak karijere na različitim vrstama tankera.

Zvanje oficira plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većim je stekao u oktobru 2019. i odmah nakon toga se ukrcao na brod za prevoz tečnog etena Zoe Schulte kao asistent palube gdje je nakon dva mjeseca unaprijeđen u junior trećeg oficira. Shodno pravilima BSM kompanije, neophodno je barem šest mjeseci iskustva u svojstvu junior trećeg oficira da bi se stekli uslovi za unaprijeđenje u trećeg oficira. Đorđe je još jedan ugovor u trajanju od četiri mjeseca odradio na brodu „Zoe Schulte” tokom kojeg je unaprijeđen u trećeg oficira.

Kao treći oficir je, osim za držanje navigacione straže, bio zadužen i za: GMDSS opremu, lučke papire, pomaganje oficiru

Image

zaduženom za bezbjednost broda, brodsku prodavnicu i pomaganje zapovjedniku u kompletnoj administraciji vezanoj za plate, dokumente posade, brodske sertifikate itd.

Radni dan trećeg oficira počinje navigacionom stražom od 08h do 12h. Nakon toga slijedi pauza za ručak do 13h i prekovremeni rad do 15h. Radni dan uglavnom završava navigacionom stražom od 20h do 24h.

Nedjelja ne uključuje prekovremeni rad ukoliko nije neophodan (uplovljavanje ili isplovaljavanje iz luke).

Ukoliko se desilo da ima manji obim posla, Đorđe je vrijeme koristio za učenje dužnosti oficira zaduženih za navigaciju i sigurnost broda, kao i za učenje sistema za upravljanje gasom. Slobodno vrijeme je provodio u salonu za rekreaciju sa ostalim članovima posade koji su porijeklom iz: Poljske, Venecuele, Filipina, Gane, Rusije, Ukrajine i Letonije.

 

Image

 

 

Broj posjeta : 269