Pomorski fakultet Kotor

Realizacija praktične nastave iz oblasti protivpožarstva
Pomorski fakultet Kotor ima višegodišnju saradnju sa Službom za zaštitu i spašavanje opštine Kotor. Zahvaljujući ovoj saradnji uspješno se realizuje praktična nastava vezana za: gašenje požara sa različitim sredstvima za gašenje požara, prolazak kroz protivpožarni poligon sa samostalnim aparatima za disanje (traganje – korišćenje termalne kamere i spašavanje povrijeđenog).

Praktična nastava za predemte Brodski mašinski kompleks i Brodski pomoćni sistemi i uređaji iz dijela vezanog za protivpožarstvo će biti održana u četvrtak, 6. maja 2021. god. sa početkom od 12h na unaprijed definisanoj lokaciji i neophodno je da studetni ponesu stariju garderobu, nose maske i poštuju distancu!

Praktične vježbe će biti održane uz pomoć zaposlenih Službe za zaštitu i spašavanje, aktivnih pomoraca i uz podršku Studenske organizacije Pomorskog fakulteta Kotor.

Organizator praktične nastave je mr Miroslav Vukičević, saradnik na predmetima Brodski mašinski kompleks i Brodski pomoćni sistemi i uređaji.

Broj posjeta : 183