Pomorski fakultet Kotor

Najava međunarodnog naučnog skupa posvećenog stranim jezicima struke u okviru E+ projekta ReFLAME
Najava međunarodnog naučnog skupa posvećenog stranim jezicima struke u okviru E+ projekta ReFLAME

U okviru CBHE projekta ReFLAME kojim koordinira Filološki fakultet održaće se međunarodni naučni skup sa temom: "Language for specific purposes: trends and perspectives". Skup će se održati 17. i 18.9.2021. u Budvi a organizuje se kroz saradnju sa Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran i partnerskim institucijama iz EU: Univerzitetom za strance u Peruđi (Italija), Univerzitetom u Varšavi (Poljska) i Sveučilištem u Zagrebu (Hrvatska).

Cilj skupa je predstavljanje najnovijih naučnih rezultata iz istraživanja na polju stranih jezika struke s posebnim akcentom na potrebu usklađivanja kurikuluma i nastavnih praksi u cilju povećavanja studentskih mobilnosti i internacionalizacije akademskog iskustva, te postizanja veće konkurentnosti na lokalnom i međunarodnom tržištu rada koje sve više kao jednu od bazičnih poslovnih kompetencija prepoznaje vladanje stranim jezikom specifične struke na naprednom nivou.

Više detalja o skupu i pozivno pismo.

Dokumenti

Broj posjeta : 72