Pomorski fakultet Kotor

Realizacija programa ERASMUS + mobilnosti Pomorskog fakulteta Kotor UCG i Óbuda Univerziteta iz Budimpešte
U nastavku dobrih partnerskih odnosa sa Óbuda Univerzitetom iz Budimpešte (Donán Bánki Faculty of Mechanical Engineering and Safety Engineering) u periodu 12 – 19. jula 2021. godine na Pomorskom fakultetu Kotor boravili su prof. dr Nagy István,  prof. dr Lufer Edit,  doc. dr Szakács Tamás, Felker Péter, inženjer i Varga Bence, tehnički administrator.

Kolege su dočekane od strane dekana prof. dr Špira Ivoševića, prodekanice za nastavu prof. dr Milene Dževerdanović Pejović, prodekanice za razvoj i inovacije prof. dr Tatijane Dlabač i koordinatorke za međunarodnu saradnju doc. dr Senke Šekularac – Ivošević.

Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor upoznali su goste sa Univerzitetom Crne Gore, posebno ističući specifičnosti Pomorskog fakulteta Kotor. Pored toga, prezentovana je tradicija pomorstva Boke kotorske, ali i Crna Gora u mnogim aspektima njehih kulturno – istorijskih i savremenih vrijednosti društva i destinacije. Kolege iz Budimpešte su obišle zgradu Pomorskog fakulteta Kotor, gdje su imali priliku da vide opremljenost Fakulteta za izvođenje teorijske i praktične nastave, a specifično rad brodomašinskog simulatora.

Kolege sa Óbuda Univerziteta predstavili su matičnu visokobrazovnu instituciju u pogledu  njenog istorijskog razvoja, organizacione strukture, studijskih programa, rada centara za istraživanje i inovacije, broja i aktivnosti studenata i njihovih takmičenja, te brojnih drugih nastavnih i vannastavnih sadržaja.

Posebno je ovom prilikom organizovan obilazak Pomorske bilioteke, ali i novootvorenog Akvarijuma Boka u okviru Instituta za biologiju mora. Zaključeno je da Erasmus + program nudi brojne benefite za partnerske institucije i da će se višegodišnja saradnja nastaviti uz povećanje broja mobilnosti, posebno u dijelu studentskih mobilnosti na svim nivoima studija.

 

Broj posjeta : 306