Pomorski fakultet Kotor

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - treći upisni rok, septembar, 2021. godine
PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - treći upisni rok, septembar,  2021. godine

U prilogu se nalaze preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - treći upisni rok, septembar, 2021. godine.

 

PRAVO NA PRIGOVOR:

Kandidat koji smatra  da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis u roku  od 24 sata  od objavljivanja preliminarne rang liste, na mail adresu verapo@ucg.ac.me ili pfkprodekan@ucg.ac.me 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 344