Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće predavanje na temu  „Pomorski agent“
        Izvršni direktor pomorske agencije „Acquera Yachting“ Montenegro, gđa  Marina Pejović i menadžer gdin Željko Radonjić,  u okviru predmeta „Pomorske agencije i čarterovanje“ (predmetni nastavnik: doc. dr Ranka Krivokapić)  održali su 16.11.2021. godine gostujuće predavanje na temu  „Pomorski agent“.

Kroz prizmu svog bogatog iskustva gđa Pejović je studentima treće godine osnovnih studija smjera Nautika i pomorski saobraćaj, ukazala na značaj, misiju i viziju  pomorske agencije Acquera Yachting,  čije je glavno sjedište u Veneciji. Ista je  postavila  potpuno nove standarde poslovanja kroz inovacije i stručnost.

Menadžer pomorske agencije „Acquera Yachting“ Montenegro, gdin  Željko Radonjić je bivši student Pomorskog fakulteta u Kotoru sa dugogodišnjim iskustvom u pomorstvu. Pored date sveobuhvatne analize poslovanja pomorskog agenta, naglašava: „Razvojem jahting industrije i nautičkog turizma u Crnoj Gori, izgradnjom luksuznih marina za jahte i megajahte, javlja se potreba sa sve većim brojem lučkih agenata što je proizvod velikog broja novih pomorskih agencija u posljednjih 10 godina na tržištu Crne Gore. Razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori evidentniji je iz godine u godinu“. Obrađujući više različitih oblasti unutar pomorske agenture sa posebnim akcentom na dužnosti pomorskog agenta, te na ciljeve Udruženja pomorskih agenata Crne Gore, predavanje je učinio vrlo sadržajnim.

Gostujući predavači su poseban značaj dali potrebi stalnog usavršavanja pomorskih agenata, kao i sticanja dobrih preporuka.

Predavanje je bilo interaktivnog tipa, uz dijalog između predavača i studenata. Studenti su izrazili veliko interesovanje, te istakli da im uz teorijska predavanja, gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse omogućavaju da se još bolje upoznaju sa budućim pozivom.

 

 

 

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.