Prijava na konkurs za upis na Pomorski fakultet Kotor - II upisni rok

19.07.2022


Prijava na konkurs za upis na Pomorski fakultet Kotor - II upisni rok

 

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja sastoji se u sljedećem:

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu www.upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju  PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

U tom slučaju, kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor.

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

 Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno sprovedena. Takođe, putem ove online platfrome kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi.

Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, dužan je da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi u četvrtak 21.7.2022. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenog dana, 21.07.2022. godine u Studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor,  od 9 do 14 h.

Upis stranih studenata i nostrifikacija diplome:
Lice koje podnosi zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, popunjava prijavu koja se nalayi u prilogu obavještenja pod nazivom “Zahtjev za priznavanje diplome”.
Nostrifikacija diplome vrši se na Pomorskom fakultetu Kotor.

Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije
Potvrdu i test o poznavanju  jezika na kojem se izvode studije moguće je dobiti polaganjem testa na Filoloskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na email filoloski@ucg.ac.me ili kontakt telefon +382 67 395 103

Termin dodatnih testova


Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se u petak, 22. 7. 2022. godine i to prema sledećem rasporedu:

  • Engleski jezik u 9h
  • Matematika u 11h

Polaganje testova će se obaviti u amfiteatru Fakulteta.
Prilikom dolaska na polaganje sa sobom ponijeti ličnu kartu i olovku.

Procedura upisa
Nakon objavljivanja konačne rang liste za II ipisni rok, upis kandidata biće izvršen do 27. jula, a prema podacima koji će biti istaknuti na sajtu Pomrskog fakulteta Kotor. Prilikom dolaska na upis kandidati prilažu originalna dokumenta koja su sadržana u tekstu konkursa.

Dokumenti

Broj posjeta : 1234

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.