Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija 2022/23. godine - II upisni rok

23.07.2022


Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija 2022/23. godine - II upisni rok

U prilogu se nalaze konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - drugi upisni rok, Jul, 2022. godine.

Za upis je potrebno:

1.Indeks (zalijepljena slika i popunjena prva strana);

2.Jedan popunjen i potpisan prijavni list ( ŠV-20 obrazac);

3.Dvije slike (u boji  formata  3x4.5 cm) sa potpisom studenta ispod slike;

4.Ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet koje izdaje Dom zdravlja Kotor, Podgorica, Bar i Herceg Novi za studijske programe: Nautika i Pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika;

4.Uplata na žiro račun SOPF-a   510-89423-73, svrha  uplate  -  Studentski samodoprinos - u  iznosu  od  6,00 €;

5.Strani državljani, su u obavezi da za priznavanje inostrane diplome uplate 50€  na ime “Administrativne  takse  na žiro račun 832-3161080-65, svrha uplate -  priznavanje  inostrane  obrazovne  isprave.

 

POSEBNA NAPOMENA: Kandidati koji su se prijavili elektronskim putem, pored gore navedenih dokumenata, dužni su priložiti dokumenta i to:

 

  • originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • kopiju biometrijske lične karte,
  • odgovarajuću ličnu ispravu za strance,
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca iz predmeta koji su značajni za nastavak obrazovanja.

             

Upis će se vršiti dana 25.07.2022. godine, ponedjeljak, u terminu od 9,00 do 15,00 časova.

Posebna napomena: Kandidat koji ne ispoštuje termin upisa, smatraće se da je odustao od istog.

Dokumenti

Broj posjeta : 527

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.