Prezentacija značajnih parametara navigacije, suštine planiranja i nadzora pomorskog prevoza putnika kruzer brodovima i mega jahtama

25.07.2022


Tokom četvrtog dana realizacije programa ljetnje škole na engleskom jeziku pod nazivom “Održivi razvoj jahting i kruzing industrija” kandidati su imali priliku slušati prezentaciju kapetana, mr Igora Petrovića, saradnika u nastavi na Pomorskom fakultetu Kotor o važnosti parametara navigacije, primjene integrisanih sistema za planiranje i plovidbu, manevrisanje i komunikaciju na komandom mostu jednog prekookeanskog broda. Nakon teorijskih predavanja kandidati su imali praktične vježbe na nautičkom simulatoru uz korišćenje sistema elektronskih karata - ECDIS i radarskog sistema na primjeru isplovljenja kruzer broda iz Kotorskog zaliva.

Vrlo važan aspekat pomorske plovidbe predstavljaju sigurnost i bezbjednost realizacije pomorskog prevoza, posebno kada je riječ o prevozu putnika morem. Kandidati su imali prilike da od kapetana Petrovića čuju nešto više informacija o savremenim pravnim okvirima – konvencijama i kodeksima, sistemu nadzora, rizicima u pomorstvu, sistemu upravljanja rizicima, kao i mnoge primjere prijetnje po bezbijednost i sigurnost plovidbe iz stvarnog života, iz iskustva predavača i njegovih kolega pomoraca.

Na samom kraju dana kandidatima se predstavio dr Zoran Kovačević, spoljni saradnik na Pomorskom fakultetu Kotor, sa prezentacijom na temu “Infrastruktura i usluge u lukama i marinama – tipovi brodova i značajne strukturne karakteristike za pristup lukama i marinama, logistička podrška prilikom dolaska i odlaska kruzer brodova i jahti”. Tom prilikom su kandidati upoznati sa istorijskim razvojem brodarstva, razlikama u strukturi i dizajnu brodova nekada i sada, vrsti materijala koji se koriste u brodogradnji, stabilitetu. Kada je riječ o infrastrukturi i vrstama usluga dostupnih korisnicima u svjetskim lukama i marinama predstavljenja je generalna klasifikacija sa detaljnim odlikama i demonstriranjem na slučaju luka Kotor i Bar, te marina Portonovi, Porto Montenegro, Luštica Bay i sl.

Broj posjeta : 77

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.