Prezentacije uticaja kruzing i nautičkog turizma na morsku sredinu i priobalna područja

25.07.2022


Sa ciljem zaokruživanja priče oko održivog razvoja kruzing i jahting industrija petog dana programa ljetnje škole kandidatima su prezentovani mnogobrojni uticaji pomenuta dva sektora pomorske privrede na more i priobalna područja.

Prezentaciju na temu “Zagađenja od pomorskog transporta” održao je prof. dr Danilo Nikolić, redovni profesor Pomorskog fakulteta Kotor i rukovodilac ERASMUS+ projekta IESP. Tokom svog predavanja prof. Nikolić je upoznao kandidate sa osnovnim terminima, definicijama, izvorima zagađenja i vrstama zagađivača, tehnologijama i smjernicama za minimiziranje negativnih uticaja na kvalitet života u moru i priobalnim vodama pod uticajem povećanih pomorskih operacija.    

Kandidati su od profesora Nikolića saznali i nešto više detalja o praktičnim primjerima istraživanja nivoa uticaja i opreme koja se koristi u laboratorijama Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo na Pomorskom fakultetu, kao i konkretnim rezultatima prethodnih istraživanja publikovanim u priznatim naučnim časopisima i publikacijama.

Tokom obilaska Centra mr Radmila Gagić, saradnik u nastavi na fakultetu predstavila je kandidatima opremu za procjenu kvaliteta vazduha i tekući istraživački eksperiment mjerenja nivoa suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu Kotorskog zaliva kao dio budućeg projekta Centra pod nazivom “Pametna luka” (Smart Port).

Drugi dio predavanja održan je u Institutu za biologiju mora. Direktor instituta, dr Aleksandar Joksimović pozdravio je kandidate i prezentovao im je osnov biologije mora i istraživačke projekte uticaja antropogenih aktivnosti na ekosisteme u moru. Kada je riječ o aktivnostima monitoringa kvaliteta morske vode u akvatorijumu luke i uticaja balastnih voda na biodiverzitet mora detaljnu prezentaciju dugogodišnjih istraživačkih akivnosti i rezultata održala je dr Dragana Drakulović, viši naučni saradnik u Institutu. U okviru posljednje prezentacije dr Slavica Petović, naučni savjetnik u Institutu, upoznala je kandidate sa još jednim ekološkim fenomenom koji potiče od pomorskih operacija u lučkim vodama a nanosi štetu autohtonim predstavnicima morskog ekosistema -  invazivnim obraštajnim vrstama.     

Za sam kraj programa kandidati su u pratnji predavača iz Instituta obišli Laboratoriju za hemiju mora i okeanografiju, Laboratoriju za plankton i kvalitet morske vode, Laboratoriju za bentos i zaštitu mora, kao i Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana - Akvarijum Boka.

Broj posjeta : 74

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.