Na Pomorskom fakultetu Kotor osnovana Laboratorija za arheologiju pomorstva
Na Pomorskom fakultetu Kotor osnovana Laboratorija za arheologiju pomorstva

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore, osnovana je prva istraživačka jedinica za pomorsku arheologiju i podvodnu kulturnu baštinu u Crnoj Gori - Laboratorija za arheologiju pomorstva (LAP). Crna Gora je time ispunila obavezu preuzetu potpisivanjem UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine.

Prepoznajući priliku za razvoj nove naučne discipline, Pomorski fakultet Kotor, u okviru Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, osnovao je novu Laboratorija za arheologiju pomorstva kako bi ojačao i poboljšao resurse za sistematska multidisciplinarna podvodnoarheološka istraživanja, interpretaciju arheoloških podataka u Crnoj Gori i implementaciju sistema zaštite i valorizacije pomorskog kulturnog nasljeđa.

Osnivanjem ove nove jedinice za koju je ekspertiza dobijena i iz inostranstva od iskusnih podvodnih arheologa koji za sobom imaju niz istraživačkih i projekata zaštite i prezentacije kulturne baštine na dnu mora, Crna Gora konačno, nakon skoro dvodecenijskog lutanja u kome su se kod nas podvodnom arheologijom bavile razne nestručne osobe i ustanove poput Regionalnog centra za obuku ronilaca za podvodno deminiranje iz Podgorice - dobija referentnu naučnoistraživačku ustanovu koja će se baviti istraživanjem i prezentacijom podvodne kulturne baštine.

Cilj LAP-a je pozicioniranje Crne Gore na internacionalnoj naučnoj mapi nautičke, pomorske i podvodne arheologije, korišćenjem i razvojem državnih resursa, primjenom najsavremenije metodologije.

Misija nove univerzitetske naučnoistraživačke jedinice koja je smještena u Kotoru je da osvijetli arheologiju pomorstva i učini podvodnu kulturnu baštinu Crne Gore dostupnu širokom auditorijumu, kroz primjenu najmodernijih digitalnih metoda i najviših internacionalnih naučnih standarda za istraživanje morskog dna, lociranje, mapiranje, dokumentovanje, zaštitu i promociju pomorskih arheoloških lokaliteta i podvodnog kulturnog nasljeđa.

Image

LAP će u okviru svojih edukativnih djelatnosti, raditi na podizanju nacionalnih institucionalnih kapaciteta za korišćenje inovativnih digitalnih metoda istraživanja i dokumentacije pomorske i podvodne kulturne baštine, njene nacionalne i internacionalne promocije i popularizacije kroz međusektorsku i međuinstitucionalnu saradnju.

”Kroz multidisciplinaran pristup i učešće u međunarodnim projektima omogućiće veću internacionalnu akademsku prisutnost crnogorskih istraživača i naučnih radnika u domenu nauka koje se bave istraživanjem podmorja. LAP će vršiti pozitivan uticaj na primjenu odredbi UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine i turističke valorizacije podvodne kulturne baštine kroz ronilački turizam”, naveli su iz LAP-a.

Jedan od ključnih ciljeva ove nove institucije biće da izvrši cjelokupno mapiranje morskog dna teritorijalnih voda Crne Gore i identifikacija podvodne kulturne baštine metodologijom daljinske detekcije, primjenom različitih najmodernijih optičkih i akustičnih tehnika. Uz to, LAP će se baviti digitalnim 3D dokumentovanjem kroz korišćenje najmodernije metodologije fotogrametrijskog i laserskog skeniranja, izradom online GIS portala i baze podataka pomorskih i podvodno arheoloških lokaliteta i nalaza namijenjenog za institucionalnu upotrebu i javnost, klasifikacijom i valorizacijom podvodnih nalazišta, obradom, dokumentovanjem podvodnog arheološkog matrijala iz privatnih zbirki i identifikovanjem nestalog materijala u državi i inostranstvu.

LAP će, kako je najavljeno razvijati intenzivnu međunarodnu saradnju, uzimati učešće i voditi projekte u zemlji i inostranstvu, obavljati multidisciplinarna istraživanja i održavati intenzivnu saradnju sa srodnim institucijama.

U fokusu će im biti i podrška međunarodnoj saradnji, sinergijama i umrežavanju institucija povezanih u mrežu promocije i zaštite podvodne i pomorske kulturne baštine, doprinos izradi planskih dokumenata ili građevinskih poduhvata u priobalnim oblastima, podrška boljoj implementaciji UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, organizacija kurseva naprednih instraživačkih metoda i prikupljanja prostornih podataka za predstavnike relevantnih institucija sa ciljem podizanja i modernizacije nacionalnih kapaciteta, umrežavanje i podizanje nacionalnih naučnih i profesionalnih kapaciteta kroz organizaciju treninga, kurseva, ljetnje škole, programa cijeloživotnog obrazovanja, kao i zastupanje Univerziteta Crne Gore u internacionalnim naučnim publikacijama koje se bave pomorskom arheologijom i istorijom.

”Cilj nam je i promocija Univerziteta Crne Gore kao institucije koja brine o nacionalnoj podvodnoj i pomorskoj kulturnoj baštini, naučna i kulturna promocija Crne Gore, podrška razvoju turističkih sektora i proizvoda baziranih na podvodnoj i pomorskoj kulturnoj baštini, internacionalna promocija pomorskog identiteta Crne Gore i maritimne atraktivnosti regije, organizovanje internacionalnih kurseva i studijskog programa na engleskom jeziku, organizovanje naučnih skupova i konferencija na temu podvodne arheologije i podvodne kulturne baštine”, naveli su iz LAP-a.

Image

Pomorski fakultet Kotor je kroz učešće u međunarodnim projektima, uspio da obezbijedi i vrijednu novu opremu za LAP koja tako raspolaže sa plovilom dužine 8,5 metara sa dva motora, opremljenim digitalnim navigacijskim uređajem a koje je adaptirano za ronilačke aktivnosti.

LAP ima i opremu za tehničko ronjenje, opremu za digitalnu dokumentaciju podvodne kulturne baštine odnosno za fotogrametrijsko 3D skeniranje, opremu za foto i video snimanje pod vodom, daljinski upravljanu ronilicu - podvdni dron (ROV) opremljen HD kamerom, svjetlima i sonarom, opremu za daljinsku detekciju multi beam i side scan sonare….

Iz novoformirane LAP, iza koje stoji četiri godine rada u pripremi ove nove naučnoistraživačke jedinice, te dvije godine pregovaranja sa donsioima odluka u državnom sistemu, podsjećaju da su geografski položaj i prirodna razuđenost istočne jadranske obale uslovili njeno intenzivno korišćenje u svrhe pomorskih aktivnosti.

”Zato ne čudi što su nalazi crnogorskog podmorja, iako nedovoljno istraženi, veoma raznovrsni. Poznato je prisustvo većeg broja brodoloma trgovačkih brodova iz helenističkog i antičkog perioda, plovila iz poznog srednjeg vijeka, te onih koji su u prethodnom vijeku korz svjetske ratove korišćeni mahom u borbene svrhe. Pored brodoloma, uz obalu je konstatovan veći broj uvala korišćenih za potrebe sidrenja kroz duži vremenski period, a istorijski izvori uz prisustvo arheološkog materijala svjedoče o postojanju većih luka u periodu antike i srednjeg vijeka, Risan, Kotor, Budva, Ulcinj. Ovakvi i moderni ostaci kulturne baštine pod vodom imaju nemjerljivi doprinos atraktivnosti crnogorske obale. Postoji veliki broj plovila o kojima istorijski izvori govore kao o nestalima u teritorijalnim vodama Crne Gore, a koji još uvijek nisu pronađeni niti identifikovani”, naveli su iz LAP-a.

Laboratorija za arheologiju pomorstva u okviru Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo ima i specijalno opremljenu sobu sa zidnim ekranom visoke rezolucije i serverima i radnim stanicama za procesuiranje i analizu prostornih 3D podataka dobijenih akustičnim i optičkim metodama daljnske detekcije, prostoriju sa opremom za lasersko skeniranje i 3D štampu, te moderno opremljenu učionicu sa pametnom tablom i projektorom.

Izvor: Portal VijestiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.