Važne informacije: E-indeks za studente
Važne informacije: E-indeks za studente

Obaviještavaju se studenti svih nivoa studija da su dužni da evidenciju poena za zimski semester, te bodove  osvojene u toku predispitnih provjera znanja (kolokvijumima, domaćim zadacima, seminarskim radovima itd.) i završnom i popravnom završnom ispitu u januarsko-februarskom roku prate kroz elektronsku aplikaciju E-indeks (https://eindex.ucg.ac.me).

Sve eventualne  nepravilnosti u vezi osvojenih bodova potrebno je poslati blagovremeno na email predmetnog nastavnika.

Mole se studenti da prilikom pristupanja elektronskom indeksu provjere svoje lične podatke (posebno broj telefona i mail adresu) i da evetualne greške prijave studentskoj službi.

Ukoliko student ne može pristupiti E-indeksu potrebno je da se obrati sistem administratoru putem maila ana.ba@ucg.ac.me sa detaljno opisanim problemom.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.