Završna provjera za učlanjenje u Međunarodnu asocijaciju pomorskih univerziteta
Završna provjera za učlanjenje u Međunarodnu asocijaciju pomorskih univerziteta

Međunarodna asocijacija pomorkih univerziteta, poznatija pod akronimom IAMU, predstavlja globalnu mrežu pomorskih visokoškolskih ustanova čiji je cilj zajednička posvećenost izvrsnosti u oblasti obrazovanja i obuka pomoraca za potrebe svjetske pomorske industrije. Asocijacija je osnovana 1999. godine sa sjedištem u Tokiju (Japan) i trenutno broji 72 člana iz 38 zemalja sa svih kontinenata.

Nakon provjere podnesene dokumentacije, na sazivu Međunarodnog izvršnog odbora Asocijacije imenovan je dr Piotr Kopacz sa Pomorskog univerziteta u Gdinji (Poljska) kao provjerivač na licu mjesta, odnosno na samom Fakultetu.  Dr Kopacz je ujedno i kapetan sa dugogodišnjim pomorskim iskustvom.

Dvodnevna posjeta i provjera sprovedeni su na Pomorskom fakultetu Kotor tokom 1. i 2. februara ove godine. Nakon detaljne provjere ukupnih resursa i procedura Fakulteta, kao i razgovora sa osobljem i studentima, konačan izvještaj biće predat Izvršnom odboru Asocijacije u čijoj nadležosti je donošenje konačne odluke.

Učlanjenje u Međunarodnu asocijaciju pomorskih univerziteta u skladu je sa petogodišnjom Razvojnom strategijom Fakulteta i Univerziteta Crne Gore. Osim toga, članstvo u ovako specijalizovanoj svjetskoj asocijaciji pomorskih visokoškolsih ustanova obezbijedilo bi i novo priznanje za Pomorski fakultet Kotor i otvorilo veliki broj mogućnosti na planu međunarodne saradnje, te doprinijelo podizanju kvaliteta ukupnog obrazovanja i obuka pomoraca u Crnoj Gori i šire.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.