Rezultati doktorske disertacije sa Pomorskog fakulteta Kotor predstavljeni na Seminaru o međunarodnom pomorskom saobraćaju u Kazahstanu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Decembra 2022. godine na Pomorskom fakultetu Kotor odbranjena je doktorska disertacija pod naslovom "Analiza isplativosti i model primjene jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama". Autor, dr Nexhat Kapidani, ujedno obavlja i dužnost pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u Baru i međunarodno je priznat istraživač i stručnjak iz prakse iz oblasti informacionih tehnologija i sigurnosti plovidbe. Takođe, dugogodišnji je saradnik Pomorskog fakulteta Kotor u okviru više međunardnih projekata.

Nakon predstavljanja rezultata istraživanja na Simpozijumu „Maritime Single Window 2024 – A window of opportunities“ u Londonu, dr Kapidani je dobio poziv da objavljenje rezultate ove doktorske disertacije predstavi i na Nacionalnom seminaru posvećenom Međunarodnom pomorskom saobraćaju koji se održao u Astani (Kazahstan) 16-18. maja 2023 u organizaciji Međunarodne pomorske organizacije i Ministarstva za razvoj industrije i infrastrukture Republike Kazahstan, uz podršku USAID-a. Ključne teme Seminara bile su vezane za konvenciju FAL koja za cilj ima pojednostavljivanje procedura i dokumentacije u vezi sa dolaskom, boravkom i odlaskom brodova iz luka. Ovom konvencijom, koja treba da stupi na snagu 1. januara naredne godine, sistem jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora (eng. Single Window) za razmjenu podataka treba da postane obavezan u lukama širom svijeta. Budući da se ova disertacija odbranjena u okviru studijskog programa Pomorske nauke Pomorskog fakulteta Kotor bavi potencijalima i izazovima implementacije ovog sistema u malim priobalnim zemljama poput Crne Gore,  uključujući njegovu primjenljivost i isplativnost, prezentacija rezultata istraživanja doktora Nexhata Kapidanija privukla je posebnu pažnju i svjetskih i nacionalnih pomorskih institucija. 

Više informacija na ovom linku: https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1888.aspxNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.