Projekat Pomorskog fakulteta Kotor za “Dane nauke i inovacija” u Kotoru
Projekat Pomorskog fakulteta Kotor za “Dane nauke i inovacija” u Kotoru

Povodom ovogodišnje manifestacije „Dani nauke i inovacija 2023“, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za sufinansiranje programskih sadržaja Festivala. Jedan od 37 pozitivno ocijenjenih projekata promocije nauke jeste i prijavljeni program Pomorskog fakulteta Kotor pod nazivom: „Putovanje kroz nauku: učenje, otkrića, inspiracija“. Neki od osnovnih ciljeva prijavljenog projekta su podsticanje informisanosti, radoznalosti i istraživačkih tendencija mlađih generacija, te promocija nauke, naučnih dostignuća i inspirativnih priča kako bi se podstaklo učenje, kreativnost i kontinuiran intelektualni rast. Ciljne grupe ovoga projekta su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, nastavnici i istraživači, ali i šira javnost i svi zainteresovni za raznovrsne aspekte nauke i inovacija. S tim u vezi, neki od očekivanih rezultata projekta su veća svijest i bolja informisanost o značaju i dostignućima nauke kao ključnog elementa društvenog razvoja i uopšte šira naučna pismenost i među mladima i među širom populacijom, zahvaljujući inspirativnim i ilustrativnim prezentacijama i radionicama.

Rukovodilac projektnog tima je doc. dr Zorica Đurović, a članovi projektnog tima su prof. dr Tatijana Dlabač, prof. dr Milena Dževerdanović Pejović, prof. dr Jovan Cvetić, doc. Dr Stevan Kordić, mr Draško Kovač, mr Radmila Gagić, Ivana Čavor i Đorđe Nedeljkov. Planirane aktivnosti biće realizovane u okviru „Dana nauke i inovacija 2023“ u Kotoru čiji je organizator Pomorski fakultet Kotor u saradnji sa Opštinom Kotorom.

Osim ovog konkretnog projekta i ukupne organizacije dvodnevne manifestacije u Kotoru 29. i 30. septembra, Pomorski fakultet Kotor predstaviće se i brojnim eksperimentima i inovacijama razvijenim u okviru fakultetskih laboratorija i centara. Posebno nas raduje činjenica da su kao pozitivni ocijenjeni i brojni projekti potencijalnih učesnika kojima je Fakultet bio svesrdna podrška pri izradi aplikacije.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.