Pomorski fakultet Kotor

Održan sastanak sa studentima sa invaliditetom koji idu na mobilnost
U okviru projekta „Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (Trans2Work)“ pet studenata sa invaliditetom trebalo bi u maju ove godine da ode na dvomjesečnu mobilnost s ciljem obavljanja stručne prakse.

To je saopšteno na radnom sastanku tima projekta Trans2Work sa studentima kandidatima za program mobilnosti, kojeg je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore organizovao Pomorski fakultet Kotor u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore.

Na sastanku je razgovarano o pripremi dokumentacije kandidata za program mobilnosti koja uključuje motivaciono pismo, biografiju, ispunjavanje upitnika i registraciju studenata na portalu projekta (web based tool).

Analizirane su i informacije o poslodavcima iz Bosne i Hercegovine sa kojima članovi projekta trenutno raspolažu, dok se završna diskusija odnosila na preferencije kandidata kada je u pitanju odabir odgovarajućeg poslovnog okruženja u okviru kojeg bi se realizovala radna praksa.

Pozdravljena je i odluka studenata sa invaliditetom da se odluče za ovaj program mobilnosti i obećana podrška u toku procesa pripreme dokumentacije i trajanja stručne prakse.    

Više o programu mobilnosti možete pogledati na: http://www.trans2work.me/mne/.