Pomorski fakultet Kotor, 04.12.2018

Izmirenje školarine II rate za zimski semestar studijske 2018/19. godineOBAVJEŠTENJE O IZMIRENJU ŠKOLARINE II RATE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2018/19. GODINE NAJKASNIJE DO 15. DECEMBRA 2018. GODINE!

 

Obavještavaju se studenti koji nisu izmirili školarinu II rate za zimski semestar studijske 2018/19. godine, da to urade u što kraćem roku. Studenti koji su uplatili školarinu, a nisu dostavili originale ili kopije uplatnica studentskoj službi, treba što prije da dostave potvrdu o uplati referentima.

Potvrdu o uplaćenoj školarini je potrebno dostaviti lično ili elektronskim putem referentima u studentskoj službi najkasnije do subote, 15. decembra 2018. godine. U suprotnom, studenti neće imati pravo da pristupe izradi završnog ispita.

Referenti u studentskoj službi:
Nada Todorović, referent za studijske programe Nautika, Nautika i pomorski saobraćaj, Pomorska elektrotehnika i Pomorske nauke
e-mail: nada.todorovic@ucg.ac.me
tel: +382 (0)32 303 188, lokal 113
Jasna Tarle, referent za studijske programe Brodomašinstvo, Menadžment u pomorstvu i Menadžment u pomorstvu i logistika:
e-mail: jasna.tarle@ucg.ac.me
tel: +382 (0)32 303 188, lokal 114
ŽIRO RAČUN: 510-227-38