Pomorski fakultet Kotor, 10.05.2019

Realizacija programa mobilnosti Pomorskog fakulteta Kotor i Obuda Univerziteta, BudimpestaU cilju realizacije programa mobilnosti nastavnog kadra ERASMUS + na Pomorskom fakultetu Kotor u periodu od 5. do 11. maja 2019. godine je boravila Tóthné dr. Laufer, vanredni profesor na Óbuda Univerzitetu iz Budimpešte (Donán Bánki Faculty of Mechanical Engineering and Safety Engineering).

Kroz ovaj vid razmjene koleginica iz Budimpešte je imala priliku da se upozna sa organizacijom Pomorskog fakulteta Kotor, menadžmentom, nastavnicima, saradnicima, kao i infrastrukturom i opremom. Profesor Tóthné dr. Laufer je dočekana od strane Dekana, prof. dr Špira Ivoševića i predstavnika kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost, doc. dr Senke Šekularac - Ivošević.

Zaključuje se da su uspostavljeni prioriteti za nastavak saradnje između Pomorskog fakulteta Kotor i Óbuda Univerziteta iz Budimpešte u okviru programa mobilnosti ERASMUS +.

Broj posjeta : 1373