Pomorski fakultet Kotor, 14.05.2019

Formular za izradu prijava teme magistarskog radaX

Ovim putem vas obavještavamo da je Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta Univerziteta Crne Gore utvrdio da bi trebalo povećati broj karaktera za unos podataka u formularu za prijavu teme magistarskog rada, imajući u vidu specifičnosti određenih nauka, odnosno da pojedine teme zahtijevaju veći prostor za obrazloženje teme rada, ciljeva i drugih sastavnih elemenata ovog formulara.

S tim u vezi, ispod možete preuzeti inovirani formular na linku.

Broj posjeta : 1562