Pomorski fakultet Kotor, 03.07.2019

Održan radni sastanak u okviru bilateralnog projekta EPEmodDrugi radni sastanak u okviru bilateralnog projekta pod nazivom Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave (eng. An approach to forming a model for evaluating a practical Internet based education, akronim: EPEmod) čiji su nosioci Pomorski fakultet Kotor i Fakultet tehničkih nauka u Čačku je održan u Kotoru od 1. do 3. jula 2019. godine.

Sastanku su prisustvovali prof. dr Alenka Milovanović i prof. dr Danijela Milošević sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i doc. dr  Tatijana Dlabač (Pomorski fakultet Kotor). Tokom radnog sastanka je analiziran polugodišnji rad na projektu, napravljen plan za publikovanje nekih ostvarenih rezultata i razmoren finansijski plan za prvu godinu realizacije projekta.

Ovom prilikom je dekan Pomorskog fakulteta prof. dr Špiro Ivošević primio kolege sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku sa kojima naš Fakultet ima dugogodišnju saradnju. Sa dekanicom Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, prof. dr Danijelom Milošević razmijenjene su korisne ideje o mogućoj budućoj saradnji na nekim novim projektima koji su od inetresa za obje institucije u oblasti elektronskog učenja i zaštite podataka.

Broj posjeta : 1001