Pomorski fakultet Kotor, 04.07.2019

Razmatrana saradnja sindikalnih organizacija Pomorskog fakulteta Kotor i Fakulteta tehničkih nauka u ČačkuX

Prvi sastanak Sindikalne organizacije Pomorskog fakulteta Kotor (Univerzitet Crne Gore) i Sindikalne organizacije Fakulteta tehničkih nauka u Čačku (Univerzitet u Kragujevcu) je održan u Kotoru, 2. jula 2019. godine, na kom su razmatrane mogućnosti saradnje između dva sindikata kao i sagledavanje prednosti koje bi se ukazale potpisivanjem ugovora o budućoj saradnji. Analizirani su uslovi u kojima obje sindikalne organizacije rade i šta se može uraditi da se njihov rad unaprijedi.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikalne organizacije FTN Čačak Milka Jovanović i predsjednik Sindikalne organizcije Pomorskog fakulteta Saša Kuč, kao i članovi Sindikalne organizacije PFK Dušanka Savić i Katarina Šaranović.

Predstavnici obje sindikalne organizacije su izuzeto zadovoljni zbog ostvarenog sastanka na kojem su dogovoreni pravci buduće saradnje i uzvratna posjeta kolegama u Čačku.

Image

Broj posjeta : 2746