Pomorski fakultet Kotor, 10.07.2019

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019X

Preliminarne rang liste, po studijskim programima, za upis u prvu godinu osnovnih studija II upisnog roka studijske 2019/20. godine na Pomorskom fakultetu Kotor možete preuzeti sa donjih linkova.

PRAVNA POUKA:

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Prigovor se podnosi putem mejla rektorat@ucg.ac.me sa naznakom (Subject:) "Prigovor Centralnoj komisiji".

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1005