Pomorski fakultet Kotor, 11.07.2019

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019X

Konačna rang liste, po studijskim programima, za upis u prvu godinu osnovnih studija II upisnog roka studijske 2019/20. godine na Pomorskom fakultetu Kotor možete preuzeti sa donjih linkova.

Vrši se korekcija rang liste za studijski program Menadžment u pomorstvu i logistika za II upisni rok. U skladu sa čl. 17 Pravila o studiranju nije moguće studiranje. tj. finansiranje na dva studijska programa Univerziteta Crne Gore te se briše iz liste kandidat Radović Milena, broj prijave 4.  Poziva se prvi sljedeći kandidat ispod rang liste, Matijašević Vasilije, broj prijave 1,  da pristupi upisu u petak 12. jula 2019. godine, i donese potrebnu dokumentaciju.

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis u prvu godinu studija II upisnog roka studijske 2019/20. godine da će se upis vršiti u četvrtak, 11. i u petak, 12. jula 2019. godine u terminu od 9:00 do 16:00 sati u studentskoj službi Fakulteta (prvi sprat).

ZA UPIS JE POTREBNO:
  • Indeks i dvije fotografije,
  • Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),
  • Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73, svrha uplate: "Studentski samodoprinos"na iznos od 6,00€.
  • Ljekarsko uvjerenje za POMORCE - za upis na Pomorski fakultet Kotor, isključivo iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica i Herceg-Novi za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.
  • Uplata u iznosu od 50,00€ za studente kojima je potrebno izvršiti priznavanje inostrane isprave-diplome, na žiro račun Fakulteta, broj 832-3161080-65.

 

VAŽNE NAPOMENE:
  • Upis se vrši lično ili uz ovjereno ovlašćenje dato članu porodice budućeg studenta.
  • Ovjereno ovlašćenje se daje za upis na Pomorski fakultet Kotor i potpisivanje ugovora o studiranju.
  • Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku se nije upisao, smatra se da je odustao od upisa. Umjesto njega, pravo na upis stiče sljedeći kandidat na rang listi.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1415