Pomorski fakultet Kotor, 03.09.2019

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rokX

   Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji NE KORISTE DODATNI ISPITNI ROK

 

 O B A V J E S T E Nj E

Upis za stare studente ponovce i studente druge i trece godine koji nisu izlazili u septembarskom roku vršiće se od četvrtka, 5. septembra do 15. septembra 2019. godine u studentskoj službi.

 

Za upis je potrebno:

1.Indeks ,

2.Dva prijavna lista( ŠV-20 obrazac),

3.Uplatu na žiro račun Pomorskog fakulteta  510-227-38  na ime školarine u iznosu  250€  po semestru (30x8,33)= 250€ - SAMO SAMOFINANSIRAJUCI STUDENTI -

Prilikom uplate student su dužni  pored  ličnih podataka na uplatnici unesu I svoj jedinstveni studentski kod (JSK) koji se nalazi na obrascu Prijavni list ili se može dobiti u studentskoj službi.

4.Uplata na žiro račun SOPF-a  510-89423-73, svrha uplate  - ,, Studentski samodoprinos” na iznos od  4.00 €

 


Jedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Na taj način se osigurava efikasnost i štiti privatnost studenta jer ne mora da koristi matični broj. 

Jedinstveni studentski kod je jedinstven za svakog studenta i on se dostavlja samo studentu lično, čime se dodatno štiti njegova privatnost.

Student dobija jedinstveni studentski kod (JSK) prilikom zaključivanja Ugovora o studiranju (slika ispod). Jedinstveni studentski kod je takođe odštampan na svakom prijavnom listu.

 

Student na zahtjev može dobiti karticu sa svojim ličnim podacima u Studentskoj službi (slika ispod).

 

 

Prilikom popunjavanja uplatnice, student treba da navede jedinstveni studentski kod (JSK) u polju poziv na broj odobrenja (slika ispod).

 

 

Studentske službe i račnovodstva organizacionih jedinica su obavezni da gore navedeno poštuju, a student da neizostavno primjenjuje.

 

 

Broj posjeta : 381