Pomorski fakultet Kotor, 18.09.2019

Jedan nepoložen ispit za studente završne godineX

Studenti završne godine osnovnih studija kojima je ostao samo jedan nepoložen ispit mogu izvršiti prijavu tog ispita u Studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor u petak 20. septembra od 11 do 14 h.

Ispit će se polagati u dogovoru sa predmetnim nastavnicima u subotu 21. septembra, počevši od 09 h.

Dopunska nastava realizovaće se u dogovoru sa predmetnim nastavnicima od 16.  do 20. septembra.

Naknada za prijavljivanje i polaganje zaostalog ispita iznosi 50.00€.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 249