Pomorski fakultet Kotor, 07.10.2019

Predstavnici PFK Kotor prisustvovali inter-resornoj vježbi “Jadran 2019”Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor, dekan prof. dr Špiro Ivošević i prodekanica za razvoj i inovacije doc. dr Tatijana Dlabač, prisustvovali su centralnom događaju u okviru inter-resorne vježbe “Jadran 2019”, u akvatoriju Luke Bar, u petak, 4. oktobra 2019. godine

Inter-resorna vježba je obuhvatila simulaciju niza incidentnih situacija koje se mogu desiti u Lučkom akvatorijumu po Planu vježbe i unaprijed predviđenim događajima – scenariju. Cilj ove vježbe bio je testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama u prvom stepenu.

Četvorodnevna inter-resorna vježba je realizovana u zajedničkoj organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanaj lukama, Uprave policije - Sektora granične policije Jug, Ministarstva odbrane – Mornarice Vojske Crne Gore, kao i ostalih vladinih agencija i službi, od 1. do 4. oktobra 2019. godine u akvatoriju Luke Bar i Kotor.

 

 

Izvor fotografija:

https://barinfo.me/video-inter-resorna-vjezba-jadran-2019-u-barskom-akvatorijumu/, http://www.msp.gov.me/vijesti/211113/Interresorna-vjezba-Jadran-2019-uspjesno-realizovana.html http://www.jedro.bar/info

Broj posjeta : 399