Pomorski fakultet Kotor, 09.10.2019

Studentska organizacija PFK organizuje turnir u amaterskom obaranju ruka, 11.10.2019



X

Studentska organizacija Pomorskog fakulteta Kotor organizuje turnir u amaterskom obaranju ruka u petak, 11. oktobra 2019. godine u 16:00 sati.

Broj posjeta : 215