Pomorski fakultet Kotor, 14.10.2019

Dekan prof. dr Špiro Ivošević učestvovao na Konferenciji IMLA 26 u Batumiju, GruzijaDekan Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Špiro Ivošević učestvovao je na 26. Konferenciji  IMLA 26 (eng. International Maritime Lecturers Association Conference) koju je organizovala Državna pomorska akademija Batumi iz Gruzije, u periodu od  23-25. septembra 2019. godine.

Savremeni izazovi u pomorskom obrazovanju i obuci bili su glavna tema ove Konferencije. Dekan prof. dr Špiro Ivošević je iskoristio priliku da se upozna sa novim trendovima kada je u pitanju obrazovanje na daljinu, cjeloživotno i kontinuitrano obrazovanje pomoraca, obuka uz primjenu simulatora, internacionalizacija i usaglašavanje nastavnih planova i programa. Jedna od tema kojom su se bavili učesnici Konferencije je bila saradnja između fakulteta i pomorske industrije u cilju razvoja relevantnih vještina. Bilo je riječi i o razvoju novih tehnologija u pomorskoj industriji i njihovoj  primjeni u obrazovanju. Takođe, polemisalo se o problemima  atraktivnosti pomorskog obrazovanja i profesije, te izazovima u domenu pomorske obuke i sertifikacije.

Konferencija je okupila značajan broj predstavnika pomorskih visokoobrazovnih institucija iz zemalja Evropske unije, ali i širom svijeta.  Pored posjete Državnoj pomorskoj akademiji, dekan je posjetio i Univerzitet za navigaciju u Batumiju.

Dekan Ivošević je razmijenio iskustva sa prisutnim kolegama i razmotrio mogućnost o članstvu Pomorskog fakulteta Kotor u okviru asocijacije IAMU (eng. The International Association of Maritime Universities) kojim bi se značajno unaprijedio kvalitet obrazovanja i naučno-istraživaškog rada našeg Fakulteta. Ističe da je Konferencija u Batumiju bila idealna prilika da se Pomorski fakultet Kotor promoviše i proširi značaj međuinstitucionalne saradnje visokoškolskih instutucija iz domena pomorstva.

Broj posjeta : 234