Pomorski fakultet Kotor, 21.10.2019

Sociopsihologija pomoracaObaviještavaju se zainteresovani studenti koji žele da polažu predmet Sociopsihiologija pomoraca da se jave prodekanu za nastavu za konsulatcije i materijal,

Prodekan

Broj posjeta : 100