Pomorski fakultet Kotor, 04.11.2019

Realizacija programa mobilnosti Pomorskog fakulteta Kotor i Óbuda Univerziteta iz BudimpešteU cilju realizacije ERASMUS + programa mobilnosti nastavnog kadra na Pomorskom fakultetu Kotor u periodu od 28. oktobra do 1. novembra 2019. boravili su profesori  Ágota Drégelyi-Kiss  i András Horváth sa Óbuda Univerziteta iz Budimpešte (Donán Bánki Faculty of Mechanical Engineering and Safety Engineering).

Kolege iz Budimpešte dočekane su od strane dekana prof. dr Špira Ivoševića i koordinatora kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost, doc. dr Senke Šekularac – Ivošević, gdje su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom, organizacijom i infrastrukturom Pomorskog fakulteta Kotor.

U skladu sa tipom mobilnosti, profesori Ágota Drégelyi-Kiss  i András Horváth održali su predavanje za studente druge godine studiijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj. Tom prilikom su kroz interesantnu prezentaciju predstavili Óbuda Univerzitet i matični fakultet Donán Bánki Faculty of Mechanical Engineering and Safety Engineering, kao i mogućnosti za studiranje stranih studenata. Studenti su izrazili veliko interesovanje kroz diskusiju koja je uslijedila nakon prezentacije.

Zaključuje se da su uspostavljeni prioriteti za nastavak saradnje između Pomorskog fakulteta Kotor i Óbuda  Univerziteta iz Budimpešte u okviru programa mobilnosti ERASMUS +.

Broj posjeta : 171