Pomorski fakultet Kotor, 05.11.2019

Dekan Ivošević na sastanku Udruge visokoškolskih pomorskih učilišta Republike Hrvatske i pridruženih članovaX

Na sastanku Udruge visokoškolskih pomorskih učilišta Republike Hrvatske, koji je održan 17. oktobra 2019. godine na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, ispred Pomorskog fakulteta Kotor koji je pridruženi član pomenute Udruge, prisustvovao je dekan prof. dr Špiro Ivošević.

Pored predstavnika Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, sastanku su prisustvovali i predstavnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru i Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku.

Sastanak je protekao u razmatranju i rješavanju zajedničkih izazova s kojima se susreću pomenuti fakulteti, kao i sagledavanju mogućnosti za uspostavljanje novih programa za potrebe pomorske privrede. Predloženo je da sljedeći sastanak Udruge bude organizovan na Pomorskom fakultetu Kotor u okviru proslave jubileja 60 godina rada Fakulteta.

Odlučeno je tema narednog sastanka bude Internacionalizacija pomorskih fakulteta i praćenje međunarodnih standarda.

Broj posjeta : 155