Pomorski fakultet Kotor, 28.11.2019

Na Pomorskom fakultetu Kotor održano gostujuće predavanje kapetana Rajka ČavoraGostujuće predavanje kapetana gosp. Rajka Čavora, u okviru predmeta Brodarsko poslovanje (predmetni nastavnik: doc.dr Senka Šekularac - Ivošević), održano je u petak, 15. novembra 2019. godine na Pomorskom fakultetu Kotor.

Kapetan Čavor je studentima druge godine osnovnih studija Nautika i pomorski saobraćaj predstavio podjelu i dužnosti posade na putničkim brodovima, odnosno kruzerima. Takođe, bilo je riječi i o najčešćim propustima posade prilikom upravljanja takvim brodovima. Pored toga, Kapetan je nesebično podijelio svoja iskustva, koja su rezultat tridesetogodišnje karijere u zvanju kapetana i dvadesetogodišnjeg radnog iskustva u području pilotaže brodova, posebno kruzera. Kroz slikovitu prezentaciju kapetan Rajko Čavor priblizio je studentima specifičnosti Bokokotorskog zaliva kada je u pitanju manevrisanje kruzerima.

Studenti su izrazili veliko interesovanje, te ističu da im uz teorijska predavanja, gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse omogućavaju da se još bolje upoznaju sa budućim pozivom.

Ovom prilikom se zahvaljujemo kapetanu Rajku Čavoru na održanom predavanju i dugogodišnjoj saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor.

Broj posjeta : 340