Pomorski fakultet Kotor, 11.12.2019

Promovisane aktivnosti na PORTS projektuX

Na sljedećem linku se nalazi video zapis promocije PORTS projekta u okviru Interreg IPA CBC 2014-2020 Italija-Albanija-Crna Gora programa: 

 

 

 

Broj posjeta : 94