Pomorski fakultet Kotor, 18.12.2019

Učešće studenata Univerziteta Crne Gore u realizaciji programa EKO garancijaX

U sklopu dvogodišnje uspješne saradnje Univerziteta Crne Gore i kompanije Jugopetrol AD, EKO benzinske stanice po treći put se realizuje „Garancija EKO program“. Cilj programa je kontrola i analiza kvaliteta i kvantiteta goriva na EKO benzinskim stanicama širom Crne Gore koju sprovode studenti Mašinskog fakulteta iz Podgorice i Pomorskog fakulteta Kotor uz podršku nezavisnih laboranata. U programu je do sada učestvovalo ukupno 16 studenata.

Jedan od rezultata kampanje je unaprijeđenje znanja i vještina studenata dodiplomskih studija na studijskim programima Drumski saobraćaj (Mašinski fakultet) i Brodomašinstvo (Pomorski fakultet) i njihovo praktično osposobljavanje kroz realizaciju nastavnih baza.  

Broj posjeta : 93