Pomorski fakultet Kotor, 13.01.2020

Usvojena Strategija razvoja Pomorskog fakulteta KotorNakon što je Upravni odbor u julu 2019. godine usvojio Strategiju razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024. godine, sve organizacione jedinice su pristupile izradi sopstvenih strategija razvoja. Pojedinačne strategije razvoja organizacionih jedinica se zasnivaju na strateškim pravcima razvoja Univerziteta Crne Gore.

 

Strategiju razvoja Pomorskog fakultata Kotor možete pogledati na link-u : Strategija razvoja Pomorskog fakulteta Kotor.

Broj posjeta : 271