Pomorski fakultet Kotor, 05.02.2020

Početak realizacije ERASMUS + programa mobilnosti između visokoobrazovnih pomorskih ustanova u Kotoru i DubrovnikuX

Saradnja između Pomorskog fakulteta Kotor i Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku koja je ozvaničena sredinom 2019. godine potpisavanjem ugovora o mobilnosti u okviru Erasmus + programa počinje sa realizacijom u narednom periodu.

Tim povodom, pročelnik Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku doc. dr. sc. Žarko Koboević boravi na Pomorskom fakultetu Kotor od 04. februara 2020. godine u okviru petnaestodnevnog  trening programa mobilnosti.

Kolegu sa partnerskog Univerziteta ugostio je dekan, prof. dr. Špiro Ivošević, prodekan za nastavu prof.dr Milena Dževerdanović Pejović  i koordinator za međunarodnu saradnju doc. dr Senka Šekularac Ivošević. Pročelnik Koboević je imao priliku da se upozna sa organizacijom, infrastrukturom i osobljem Fakulteta. Usaglašene su planirane aktivnosti koje ovaj  trening program podrazumijeva, a koje se tiču: upoređivanja nastavnih planova i programa, nivoa primjene propisanih konvencija i standarda kvaliteta, praćenja rada Trening Centra i sumulatora, mogućnosti vezanih za zajedničku saradnju u području magistarskih studija i različitih vidova diseminacije mobilnosti.

Do kraja akademske 2020/21. godine realizovaće se jedna dolazna mobilnost akademskog osoblja, jedna odlazna studentska mobilnost i tri odlazne mobilnosti akademskog osoblja, koliko je i planirano ugovorom o mobilnostima.

Zaključeno je da Pomorski fakultet Kotor i Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku imaju zajedničke interese i ciljeve, te da ova saradnja ima dobar potencijal u budućem periodu.

Broj posjeta : 233