Pomorski fakultet Kotor, 13.03.2020

Gostujuće predavanje iz oblasti Tehnički nadzor i klasifikacijaU okviru saradnje Pomorskog fakulteta Kotor sa spoljnim ekspertima u oblasti pomorstva, studentima III godine studijskih programa Nautika i pomorski saobraćaj i Brodomašinstvo, gostujuće predavanje je održao gdin. Milivoj Vukšić, upravitelj stroja u penziji i dugogodišnji ovlašćeni tehnički inspektor Lloyd's Registra brodova.

Tema izlaganja bila je Tehnički nadzor i klasifikacija u sklopu istoimenog predmeta, gdje su studenti imali mogućnost da se upoznaju sa praktičnim principima tehničkog nadzora i procesa klasifikacije brodova, te međunarodnim pravnim propisima u navedenim oblastima.

 

Broj posjeta : 215