Pomorski fakultet Kotor, 16.03.2020

Važno obavještenjeX

VAŽNO

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore i tekstom mjera koje propisuje Rektorat Univerziteta Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor će, počev od 16.03. 2020. godine, ponedjeljak, biti dostupan svim korisnicima i zaposlenim svakog radnog dana od 9 do 12 časova.

U slučaju potrebe korišćenja usluge studentske službe, biblioteke ili računovodstva dužni ste se najaviti 24 časa prije dolaska.

Molimo vas da što je više moguće  kontakata i informacija koje su vam potrebne obavite telefonski ili putem elektronske pošte.

Kontakt telefoni i email adrese:

 

Dekanat

pfkotor@ucg.ac.me , verapo@ucg.ac.me,    032 303 184

Računovodstvo

vdanka@ucg.ac.me, 032 303 188, lok.104

Portirnica

032 303 188,

Studentska služba

tnada@ucg.ac.me  032 303 188, lok. 113

Biblioteka

natasag@ucg.ac.me, 032 330 970,

 

 

                                                           DEKANAT POMORSKOG FAKULTETA KOTOR

Broj posjeta : 341