Pomorski fakultet Kotor, 21.03.2020

Online nastavaX

Dragi studenti, 

Molimo vas da pratite online nastavu koja se odvija preko neke od online aplikacija i preuzimate materijale koje za vas profesori postavljaju na Moodle platformu (link) ili akademsku stranu. Ukoliko imate problema sa nalogom, obratite se koleginici iz IT sektora na ana.ba@ucg.ac.me ili prodekanu za nastavu na pfkprodekan@ac.me

 

Prodekan za nastavu 

Broj posjeta : 705