Pomorski fakultet Kotor, 08.05.2020

Vebinar Pomorskog fakulteta Kotor: Implikacije situacije COVID-19 na Erasmus + studente: izazovi i aktivnosti pomorskih visokoobrazovnih institucijaX

Na inicijativu i u organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Pomorskog fakulteta Kotor 06. 05. 2020. godine po prvi put je održan vebinar: Implikacije situacije COVID-19 na ERASMUS + studente: izazovi i aktivnosti pomorskih visokoobrazovnih institucija. Cilj sastanka je da se razjasne dalje akcije i pruži podrška ERASMUS + studentima po pitanju organizacije repatrijacije, realizacije nastave i ispita, te neophodne propratne administracije u predviđenom roku u datim okolnostima. Svrha sastanka ovakve vrste je da se na sveobuhvatan način podrži realizacija studentskih mobilnosti, a povodom novonastale situacije prouzrokovane virusom covid-19. Misija Pomorskog fakulteta Kotor UCG je da bude društveno odgovorna institucija u svim, a posebno specijalnim okolnostima kakve su aktuelne.

Predviđena je Agenda sa ukupno 34 učesnika, od čega je 18 predstavnika partnerskih institucija i 16 dolaznih i odlaznih studenata. Onlajn sastanku u trajanju od preko sat vremena prisustvovali su predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor, Ambasade Rumunije u Crnoj Gori, Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore i partnerskih institucija iz Rumunije („Mircea Cel Batran“ Naval Academy), Litvanije (Lithuanian Maritime Academy), Letonije (Latvian Maritime Academy) i Hrvatske (Sveučilište u Dubrovniku i Splitu), pružajući odgovore na set pitanja za koje su prisutni studenti izrazili interesovanje.

Vebinar je otvorio dekan Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Špiro Ivošević, ističući u prvi plan interese i sigurnost studenata, te spremnost Fakulteta da pruži potpunu podršku u pravovremenoj realizaciji svih obaveza i aktivnosti Erasmus + studenata predviđenih programom mobilnosti.

Zamjenik šefa misije Ambasade Rumunije u Crnoj Gori, Pascu Loredana, govorila je o repatrijaciji Erasmus + studenata. Istakla je da je trenutni izazov zatvorenost granica i navela da će, shodno saznanjima, otvaranje granica biti jedna od posljednjih u nizu mjera koje slijede u budućem periodu. Ohrabruje činjenica, kako navodi Pascu, da je repatrijacija moguća kroz saradnju država Crne Gore i Rumunije i nadlažnih institucija, ukoliko se pronađu praktične mogućnosti transporta. Ističe da će Erasmus + studenti imati punu podršku nadležnih institucija za povratak u matičnu državu Rumuniju.

Predstavnice Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, Ana Dragutinović i Nikolina Radulović, podržale su odgovorno ponašanje i brigu koju je Pomorski fakultet Kotor  pružio Erasmus + studentima u ovim okolnostima. Dragutinović je istakla da je u tekućem semestru ostvareno 27 dolaznih studentskih mobilnosti na nivou Univerziteta, a da je trenutno u Crnoj Gori boravi 12 studenata. Takođe, u svom obraćanju je navela da se razmatra rješenje za  polaganje završnog ispita za ERASMUS + studente, s obzirom na zakonski definisano pravilo o obaveznoj fizičkoj prisutnosti.

Koordinatorka za međunarodnu saradnju Pomorskog fakulteta Kotor, doc dr. Senka Šekularac Ivošević govorila je o realizovanim i planiranim aktivnostima vezanim za Erasmus + studente. Istakla je da je u ovom semestru ostvareno 10 dolaznih i 6 odlaznih mobilnost, pri čemu je 9 od 10 dolaznih studenata ostalo u Crnoj Gori i Kotoru, gradu bez ijednog zabilježenog slučaja novog visrusa. Odlazni studenti su svi u Crnoj Gori i imaju redovnu komunikaciju sa partnerskim institucijama. Stranim studentima je od početka obezbijeđen tzv. buddy program, a u ovoj situaciji su podijeljene maske kao zaštitna oprema. Nastavni proces je nastavljen putem onlajn platformi i sasvim je izvjesna realizacija predispitnih aktivnosti u planiranom roku.

Od strane Pomorskog fakulteta Kotor, prisutnima su se obratile i podržale organizaciju Webinara  prodekanica za nastavu, prof. dr Milena Dževerdanović Pejović i prodekanica za razvoj i inovacije, prof. dr  Tatijana Dlabač, ukazujući na činjenicu da nastavni proces na Pomorskom fakultetu Kotor odvija veoma kvalitetno i da će se sve predviđene aktivnosti nastoje realizovati blagovremeno.

Predstavnici partnerskih univerziteta iskazali su veliku zahvalnost na otvorenosti i profesionalnom odnosu Pomorskog fakulteta Kotor, te na brizi i odgovornosti prema Earasmus + studentima. Posebno su istakli stabilnost situacije u Crnoj Gori kada je epidemija u pitanju. Takođe, govorili su o stanju u njihovim državama i razmjenili iskustava o organizaciji nastavnih aktivnosti i rješavanju pitanja vezanih za realizaciju Erasmus + studentskih mobilnosti na matičnim Univerzitetima.

Zaključeno je da je sigurnost studenata na prvom mjestu, te da će Fakultet realizovati obaveze predviđene ugovorima o studiranju u realnom roku, a u saradnji sa partnerskim Univerzitetima i nadležnim institucijama pronaći najprihvatljivije rješenje za bezbjedan povratak Erasmus + studenata. Učesnici su saglasni da je ovakva inicijativa značajno podstakla rad u okviru nadležnih službi međunarodne mobilnosti studenta, doprinijela promociji i internacionalizaciji partnerskih institucija, ali prevashodno studentima potvrdila povjerenje u njihov odgovoran rad i zalaganje u datim okolnostima.

Broj posjeta : 408