Pomorski fakultet Kotor, 24.05.2020

Raspored završnih ispita za ljetnji semestar studijske 2019/20. godineX

Mole se studenti da redovno provjeravaju termine polaganja. Satnice polaganja po grupama, gdje je potrebno, će takođe biti istaknute putem sajta ili Moodle platforme.

* Završni ispit iz predmeta Tehnologija jahti i marina održaće se 22.06.2020. sa početkom u 8h, dok će se popravni završni ispit održati 06.07.2020. u 8h, a ne 03.07.2020. kako je to ranije planirano. 

* Termini ispita iz predmeta Spoljna trgovina i međunarodna špedicija, kao i iz predmeta Strategijski menadžment u pomorstvu su pomjereni i novi datum održavanja je utorak, 07.07.2020. godine sa početkom u 10h. Isti termin važi i za studente Ponovce. 

Prodekan za nastavu 

Dokumenti

Broj posjeta : 1415