Pomorski fakultet Kotor

Pomorski fakultet Kotor nosilac aktivnosti od značaja za razvoj i inovacije u privredi i pomorskom obrazovanju
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore je u posljednjoj deceniji realizovao oko 40 nacionalnih, bilateralnih, međunarodnih i projekata iz privrede.

Prodekan za razvoj i inovacije prof. dr Tatijana Dlabač kaže da je Pomorski fakultet bio koordinator ili partner u projektnim aplikacijama regionalnih i međunarodnih programa, od kojih se izdvajaju: TEMPUS, ERASMUS+, Interreg IPA, HERD, HERIC, EUREKA.

Image“U okviru ovih projekata, uspješno je nabavljena savremena oprema uključujući simulatore za praktičnu nastavu studenata, opremljene su laboratorije, računarski centar i Centar za obuku pomoraca, učionice i ostali prostori neophodni za nesmetan naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika”, navodi Dlabač.

Međutim, kako navodi Dlabač, uspješne implementacije ovih projekata se ne odražavaju samo na fakultet, već su važni i za razvoj društva. Jedan od njih je Erasmus + projekat Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana (BLUEWBC) koji je započet u januaru ove godine. “Ovaj projekat treba da unaprijedi postojeće stanje u oblasti plavih ekonomija, inovacija i preduzetništva kroz izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju i povezivanja akademske zajednice sa privredom”, kazala je Dlabač.

Pored ovog projekta, u toku je realizacija  projekta iz EUREKA programa, četiri bilateralna projekta sa Srbijom, dva bilateralna projekta sa Slovenijom i jednog Interreg IPA projekta. Početak realizacije još tri Interreg IPA prekogranična projekta je planiran u julu ove godine.

Partneri na pomenutim projektima su univerziteti i privredni subjekti kako iz naše zemlje, tako i iz regiona i šire. “Ističemo odličnu saradnju sa projektnim partnerima iz: Albanije, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije, Norveške i Litvanije”, kazala je Dlabač.

 U ovom trenutku je, ističe ona,  izuzetno važno stvoriti interesantno, inovativno i dinamično okruženje koje će privući što veći broj mladih i talentovanih studenata i motivisati akademsko osoblje da se uključi u realizaciju kako ove tako i mnogih drugih aktivnosti koje se sprovode na Fakultetu i Univerzitetu.

“Svi naši nastavnici i saradnici aktivno objavljuju naučne radove kako u renomiranim časopisima, tako i na konferencijama koje su u prvom redu vezane za pomorsku struku. Dobra praksa na našem fakultetu je da se sve informacije podijele na sastancima nastavnog osoblja ili u vidu obavještenja koja se ističu na sajtu Fakulteta nakon svake važne uspostavljene saradnje, učešća na konferenciji, bilateralne posjete i sl. Na ovaj način se mlađe kolege informišu o raznim oblicima naučnoistraživačkog rada koje danas pruža Univerzitet u cjelini”, navodi Dlabač.

Razvoj obrazovanja na daljinu, cjeloživotnog i redovnog obrazovanja pomoraca, organizovanje obuka za studente i pomorce su u stalnom fokusu Pomorskog fakulteta Kotor.

 “Na Pomorskom fakultetu Kotor se intenzivno radi na razvoju pomorskog obrazovanja i obuka koje su sastavni dio karijere svakog pomorca. Naši nastavnici i saradnici već duži niz godina koriste Moodle platformu i dodatne resurse za učenje na daljinu, što je bilo od izuzetnog značaja, prvenstveno obezbjeđujući redovan rad studenata i nastavnog osoblja za vrijeme COVID-19 pandemije”, navodi Dlabač.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/pomorski-fakultet-kotor-nosilac-aktivnosti-od-znacaja-za-razvoj-i-inovacije-u-privredi-i-pomorskom-obrazovanju

 

 

 

 

Broj posjeta : 998