Pomorski fakultet Kotor, 19.06.2020

Održan sastanak sa studentima koji su u Srbiji i Bosni i HercegoviniX

Danas je Menadžment Pomorskog fakulteta Kotor, u sastavu prof. dr Špiro Ivoševič, dekan i prodekanice za nastavu prof. dr Milena Dževerdanović Pejović i prof. dr Tatijana Dlabač, prodekanica za razvoj i inovacije, održao online Zoom sastanak sa studentima koji su uslijed situacije sa Covid virusom ostali u svojim zemljama (Srbija i Bosna i  Hercegovina).

Na sastanku je prisistvovalo 30 studenata. Studentima je iskazana podrška u smislu informisanja o mogućnostima  polaganja završnih ispita,  na način kako to bude dozvolila situacija sa otvaranjem granica, a u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela, i prije svega očuvanjem zdravlja studenata.

Na osnovu povratne informacije koju će studenti dati popunjavanjem anketa, biće izvršena procjena broja studenata, ispita, te shodno tome i modalitetima izvođenja preostalih obaveza, u skladu sa prirodom ispita.
Zaključak je da će Menadžment Pomorskog fakulteta i dalje pratiti situaciju i obaviještavati studente i profesore o studentima koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju ispitu. Sastanci na ovu temu će se i dalje održavati.

Broj posjeta : 247