Pomorski fakultet Kotor, 23.06.2020

Dekan Pomorskog fakulteta Kotor učestvovao na tribini pod nazivom ,,Kotor 2020 – posljedice i oporavak nakon Covida – 19″U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, a u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković” Kotor – Gradskom bibliotekom i čitaonicom, 19. juna 2020. godine, organizovana je prva tribina u okviru planiranog ciklusa tribina pod nazivom ,,Kotor 2020 – posljedice i oporavak nakon Covida – 19″.

Učesnici prve tribine, koja je održana na terasi Pomorskog muzeja, bili su predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović, direktorica Turističke organizacije Ana Nives Radović, član odbora direktora Luke Kotor Ljubomir Radović i dekan Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Špiro Ivošević.

Sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Marina Dulović, otvorila je pomenuti događaj i predstavila ciljeve ovog projekta: pregled stanja u društvu izazvanog pojavom Covida -19, analiza trenutne situacije i eventualna rješenja za saniranje posljedica u svim oblastima društvenog života i stvaranja. Moderatorka  tribine bila je bibliotekarska savjetnica Gradske biblioteke i čitaonice Jasmina Bajo.

Dekan prof. dr Špiro Ivošević, kao predstavnik visokoobrazovne institucije u Kotoru, govorio je o posljedicama i oporavku nakon Covida – 19 sa aspekta obrazovanja. Na samom početku, istakao je da je Univerzitet Crne Gore definisao Strategiju razvoja za period 2019-2024. godine, te da su pravci razvoja orijentisani  na pet prioritetnih oblasti: nastavni proces, nauku i istraživanje, međunarodnu saradnju, Univerzitet i okruženje, organizaciju i resurse. 

Obzirom da je epidemiološka kriza najviše modifikovala nastavni proces, dekan Ivošević je kazao da je Pomorski fakultet Kotor spremno dočekao ovakvu situaciju, s obzirom na to da je i prethodnih godina Fakultet radio na uvođenju elektronskog načina učenja na daljinu putem platforme Moodle, a obezbijeđena je i značajna eletronska oprema, simulatori i druga sredstava u službi podrške izvođenju nastavnog procesa. Sa ponosom je istakao da se svega sadam dana nakon prestanka rada Fakulteta zbog aktuelne situacije proces učenja odvijao u  visokom procentu (60 -90 %), kako u smislu izvođenja onlajn nastave, tako i u smislu predispitnih provjera znanja. Imajući u vidu da su tri studijska programa tehničke prirode i da imaju minimum 20 % praktične nastave, dekan  je dodao da je bilo nemoguće realizovati planirane aktivnosti kao što su tradicionalna plovidba školskim brodom Jadran, vježbe sigurnosti na Vodenoj kočiji, te da će se ove aktivnosti odložiti za naredni period kada se za to steknu uslovi.

Takođe, dekan se osvrnuo i na činjenicu da je 10 studenata iz inostranstva boravilo na Pomorskom fakultetu Kotor ove studijske godine u okviru programa međunarodne mobilnosti, a devetoro od njih ostalo je u Kotoru i tokom trajanja epidemije.

Dekan Ivošević posebno je govorio o učešću Fakulteta u brojnim međunarodnim projektima finansiranim od strane evropskih fondova, koji predstavljaju idealnu priliku za usavršavanje nastavnog kadra i prikupljanje značajnih dodatnih sredstva za ulaganje u opremu i infrastrukturu Fakulteta. Posebno je izdvojio dva aktuelna projekta:

  1. BLUEWBC - Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana u okviru Erasmus + programa (2020 - 2023. godine) čiji su glavni ciljevi koncipirani u smislu unapređenja postojećeg stanja u oblasti plavih ekonomija, inovacija i preduzetništva, kroz izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju i povezivanja akademske zajednice sa privredom. Budžet predviđen ovim projektom iznosi 105.000 €.
  2. WRECKS4ALL - Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude (2020-2022. godine) u okviru projekta Interreg IPA CBC (Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora). Glavni cilj projekta je da se kroz savremene tržišne metode valorizuje turistička ponuda podvodne kulturne baštine Istočnog Jadrana (Kotora), uključujući prekograničnu saradnju, zaštitu i promociju brodskih olupina i ostalih jedinstvenih elemenata ovog tipa kulturnog nasljeđa. Projektom je odobren budžet za opremu (oko 70.000 €) i infrastrukturu (80.000 €).

Dekan je optimistično zaključio da će u narednom periodu biti izazov za Fakultet da opredjeljena sredstava uloži na pravi način.

 

Medijske objave:

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/odr%C5%BDana-prva-tribina-o-posljedicama-i-oporavku-od-covid-a-19/2

https://www.bokanews.me/featured/u-kotoru-odrzana-tribina-na-temu-posljedica-i-oporavak-nakon-covida-19/

https://skalaradio.com/ciklus-tribina-na-temu-kotor-2020-posljedice-i-oporavak-nakon-covida-19/

 

Autor fotografija: Radio Kotor

 

Broj posjeta : 213