Pomorski fakultet Kotor, 08.07.2020

Održan prvi Info karijerni dan za studente i alumniste Pomorskog fakulteta KotorU organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, 6. jula 2020. godine, održan je prvi u nizu Info karijernih dana za studente i alumniste Fakulteta, a koji će se održavati na godišnjem nivou, u toku svakog ljetnjeg semestra. Shodno aktuelnoj situaciji s pandemijom COVID-19, sastanak je održan putem aplikacije Zoom.

Na osnovu blagovremenih reakcija na poziv i inicijativu Fakulteta upućenih relevantnim privrednim subjektima iz oblasti zapošljavanja pomoraca i prvog zaposlenja svršenih studenata, sastanku su prisustvovali predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor, predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Barske plovidbe AD, Udruženja agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i brojni studenti i alumnisti studijskih programa Nautika (i pomorski saobraćaj), Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

Na početku sastanka, prisutne je pozdravio dekan Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Špiro Ivošević, koji je prezentovao petogodišnju Strategiju Fakulteta, kao i konkretne ciljeve i aktivnosti koji se odnose na proces povezivanja Fakulteta i naših studenata sa akterima pomorske privrede u zemlji i inostranstvu. Dekan je takođe najavio redovno anketiranje studenata i alumnista u svrhu dobijanja povratnih informacija u vezi sa njihovim planovima, željama i sugestijama, kao i konkretnom napredovanju i karijernim aktivnostima.

Nakon uvodne riječi dekana, g. Goran Bubanja, pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i rukovodilac Sektora za evidencije i istraživanja u oblasti zapošljavanja, predstavio je strukturu i aktivnosti Zavoda, presjek stanja za prethodnu i tekuću godinu, sa posebnim akcentom na profile pomorske struke koji su prijavljeni u evidenciji Zavoda, kao i propise u procedure u vezi sa prijavljivanjem, prednostima i nedostacima, naročito u smislu povezanosti sa stranim kompanijama i mogućnosti ukrcaja kadeta i pomoraca putem Zavoda za zapošljavanje.
Gospođa Sanja Dabanović je prisutnima predstavila kompaniju Barska plovidba AD, njene resurse i aktivnosti. Kao direktorica Kadrovskog sektora, gospođa Dabanović je upoznala prisutne sa mogućnostima i procedurama prijavljivanja za posao kod ove crnogorske brodarske kompanije.

U ime Udruženja Agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, gospodin Janko Milutin, kapetan duge plovidbe i predsjednik Skupštine Udruženja, predstavio je osnovne aktivnosti i ciljeve Udruženja, agencije koje su u njegovom sastavu, aktuelno stanje i kretanja na pomorskom tržištu rada, kao i glavne sistemske nedostatke na kojima bi trebalo raditi u najskorijoj budućnosti. Uz puno primjera iz prakse, naglasio je neophodnost povezanosti svih aktera u procesu edukacije, obuka i zapošljavanja pomoraca, kao i značaj informisanosti i aktivnosti samih studenata i pomoraca u smislu sopstvenog usavršavanja i aktivnog učešća u samom procesu.

Ispred Centra za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Tatijana Dlabač, prodekan za inovacije i razvoj i rukovodilac Obuka za pomorce, predstavila je i najnovije aktivnosti na Pomorskom fakultetu u pogledu organizovanja osnovnih obuka neophodnih za prvi ukrcaj na brod i odrađivanje kadetskog staža, kao i kreiranje i ažuriranje onlajn Informatora, u okviru kojega budući kadeti i aktivni pomorci mogu da pronađu sve informacije u vezi sa procedurama, dokumentima, zahtjevima i testiranjima koja se mogu obaviti na Fakultetu ili u vezi sa prvim ukrcajem. Prof. Dlabač je takođe apostrofirala činjenicu da ove godine svoje diplome mogu po prvi put da steknu i studenti novoakreditovanih studijskih programa, od kojih i prva generacija studenata programa Pomorska elektrotehnika, pa je u tom smislu kap. Milutin dao i dodatne informacije u vezi sa stanjem na tržištu rada za ovaj novi i specifični profil brodskih oficira.
Nakon prezentacija, prisutni studenti imali su nekoliko pitanja u vezi sa aktivnostima vezanim za traženjem prvog zaposlenja, pri čemu su iskoristili priliku da se zahvale i pohvale ovu vrstu aktivnosti koja im je omogućila mnogo korisnih informacija na jednom mjestu, kao i mogućnost lakšeg budućeg informisanja.

Zajednički zaključak sastanka bio bi generalno izuzetno pozitivan utisak svih učesnika u smislu razmjene korisnih i aktuelnih informacija i spremnosti za dalju komunikaciju i saradnju u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, a koji se tiču i obrazovanja i zapošljavanja svršenih studenata Pomorskog fakulteta Kotor.

Moderator sastanka bila je mr Zorica Đurović, saradnik u nastavi za engleski jezik i koordinator za odnose s javnošću, a za tehničku podršku, bila je zadužena Ana Babović, sistem inženjer Fakulteta.

Broj posjeta : 633