Pomorski fakultet Kotor, 28.07.2020

Pravila držanja navigacione straže na broduX
Po prvi put na našim prostorima svjetlost dana ugledala je knjiga koja se bavi tematikom navigacije, preciznije, pravilima držanja straže. 
"Pravila držanja navigacione straže na brodu" je knjiga čiji su autori kapetani, MSc Igor Stanovčić - viši stručni saradnik na Pomorskom fakultetu Kotor i Spec.App Ivan Mraković - stručni saradnik na Pomorskom fakultetu Kotor.
 
Knjiga je u potpunosti koncipirana po važećem IMO modelu kursa 7.03 (Officer in charge of a navigational watch) i namijenjena je studentima koji prate nastavu iz predmeta Praktična navigacija na akademskom studijskom programu Nautika i pomorski saobraćaj. 
 
Uzimajući u obzir način na koji je pisana, knjiga će biti od velike pomoći učenicima srednjih pomorskih škola kao i svim aktivnim pomorcima nautičke struke.
Broj posjeta : 762